Blog

A PGA összefoglalója: a védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a 2021. április 24-től

Tisztelt Tagságunk!

Kedves Kollégák!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a 2021. április 24. napjától az alábbiak szerint módosult. (Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen állás szerint ennek hatálya 2021. május 22. napján jár le.)

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A jogszabály egyértelművé teszi: este 9.30-at követően nem csak fogyasztani, de tartózkodni sem lehet. Kimondja, hogy „este 9.30 óra és reggel 5 óra között a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása tilos.”

A hétvégén a vendéglátó üzletek iránt tapasztalt nagy érdeklődés még nagyobb szervezési kötelezettséget ró a vendéglátó üzletekre. A fenti jogszabályból következik ugyanis, hogy este 9.30 előtt megfelelő időben el kell kezdeni felhívni a vendégek figyelmét a jogszabályi kötelezettségekre (megfelelő időben való távozásra) annak érdekében, hogy 9.30-ra már egyetlen vendég sem tartózkodjon sem a kerthelyiségben, sem a teraszon. A kijárási tilalom este 11.00 órás kezdete azt jelenti, hogy addig kell hazaérni. A vendégek 1,5 órát kaptak így a biztonságos hazatérésre.

A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a vendég nem köteles maszkot viselni. Ugyanakkor a vendéglátó üzlet vendéggel érintkező munkatársa köteles maszkot viselni. Mindez azt is jelenti, hogy a vendéglátó üzlet vendéggel nem érintkező munkatársa a vendégtől elzárt helyen nem köteles maszkot viselni.

A maszknak ahogyan eddig is orvosi maszknak, munkavédelmi maszknak, illetve textil vagy más anyagból készült maszknak kell lennie és olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A vendéglátó üzleten belül továbbra is mindenki köteles maszkot viselni. Ez azt jelenti, hogy ha az egyébként a teraszon vagy kerthelyiségben fogyasztó / tartózkodó vendég a vendéglátó üzletben lévő mosdóhelyiséget használni kívánja, a beltéri tartózkodás idejére köteles a maszkot felvenni. Ez alól csak a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivétel.

A vendéglátó üzleten belül csak az ott foglakoztatott tartózkodhat vagy az, aki az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartózkodik ott vagy az, aki az üzletbe azért megy be, hogy a vendéglátó üzlet mellékhelyiségét használja. Még ezekben az esetekben is az ott tartózkodás idejének a szükséges időtartamra kell korlátozódnia.

A vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos. Munkahelyi étteremben, illetve büfében, továbbá az egészségügyi intézményben található étteremben, illetve büfében elfogyasztható a rendelt étel és ital. Elfogyasztható továbbá a rendelt étel és ital a szálláshelyen található étteremben, illetve bárban, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki. Elfogyasztható továbbá a rendelt étel és ital a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzáján, valamint büféjében, ha ott kizárólag ezek dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki.

A fentiekben írott védelmi intézkedés betartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni. A jogszabály nyomatékkal felhívja a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek figyelmét arra, hogy az általános közegészségügyi és járványügyi szabályokat fokozottan érvényesítsék. Ezen okból is fontos, hogy a vendéglátó üzletek gondoskodjanak a vendégek megfelelő időben való távozásáról, ellenkező esetben a jogkövetkezményeket nekik kell viselniük. Álláspontunk szerint a rendelkezés záró mondata azt a kötelezettséget is róhatja a vendéglátó üzletekre, hogy felhívják a vendégek figyelmét arra is, hogy a vendéglátó üzlet előtti közterületen is tartsák be a jogszabályi kötelezettségeket.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a NÉBIH közzétett az újranyitáshoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-higiéniai ajánlásokat. Ezek az alábbi linken érthetőek el: https://portal.nebih.gov.hu/koronavirus.

Tisztelettel: Budapest, 2021. április 25.

Share it on