Blog

Tisztelt Tagság!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a 2021. április 24. napjától az alábbiak szerint módosult. Az új szabályok értelmezésére az alábbi összefoglaló táblázatot készítettük:

A maszknak ahogyan eddig is orvosi maszknak, munkavédelmi maszknak, illetve textil vagy más anyagból készült maszknak kell lennie és olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Nagyon fontos kiemelni: 2021. május 1. napjától a vendéggel nem érintkező foglalkoztatott is köteles maszkot viselni, ha koronavírus ellen nem védett.

Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

A hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.

Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított  aa) tagsági igazolvánnyal,  ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal, b) orvosi igazolással igazolhatja állapotát.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének vagy vezetőjének kérnie kell a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személytől, hogy az előírt módon igazolja a koronavírus elleni védettségét.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását meg kell, hogy tagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt távozásra kell, hogy felszólítsa, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesítenie kell.

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. A kiszabható bírság összege 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed. Ráadásul a helyiség, terület, intézmény, illetve a helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezáratható bizonyos rendelkezések megszegése esetén.

A munkahelyi étterem, illetve büfé, továbbá az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé, a szálláshelyen található étterem, illetve bár, a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje kapcsán továbbra is bizonyos tekintetben eltérést megengedő szabályok vannak hatályban.