Blog

468/2020. Korm. rendelet értelmében a szállodákat, éttermeket érintő legfontosabb változások

Tisztelt Tagságunk!

Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:

A 468/2020. Korm. rendelet a korábbi 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításait tartalmazza.

A 468/2020 rendelet november 2-án lépett hatályba.

A szállodákat, éttermeket érintő legfontosabb változások:

étteremben, vendéglátó üzletben, ahol főtevékenység a vendéglátás és a vendég asztalnál ül, ott a következők érvényesek:
· az étterembe lépéskor a vendégnek maszkot kell viselnie,

· a vendég az asztalhoz leülve leveheti a maszkot (7. § 4.pont),

· az asztaltól felállva a vendégnek maszkot kell viselnie,

· a dolgozóknak maszkot kell viselniük.

a szálloda éttermében a fentiek érvényesek, illetve amennyiben büféasztalos az étkeztetés, akkor a vendégnek a sorban állás, szedés ideje alatt is maszkot kell viselnie.
Ha a vendég az üzemeltető felszólítására sem viseli a maszkot, akkor az üzemeltető köteles elküldeni a vendéget. Ebben az esetben nincs se visszatérítési se kártérítési kötelezettsége az üzemeltetőnek.

Minden nyilvános és zenés-táncos rendezvény (akár szabadban, akár épületben) résztvevője a rendezvény időtartama alatt köteles maszkot viselni. Ez azt is jelenti, hogy ha a résztvevők táncolnak, akkor a táncolás közben is maszkot kell viselni.
Kivétel:

a) ha ételt, italt szolgálnak fel a rendezvény alatt, akkor ezek elfogyasztása idejére mentesülnek a maszk viselése alól.

b) a rendezvény fellépői a fellépésük idejére mentesülnek a maszk viselése alól.

Ha valaki nem viseli a maszkot, akkor a rendezvény szervezője vagy az üzemeltető felszólítja a maszk viselésére és ha ezek után sem viseli a résztvevő a maszkot, akkor a szervező/üzemeltető köteles a résztvevőt kizárni és elküldeni a rendezvényről. Ebben az esetben nincs se visszatérítési se kártérítési kötelezettsége az üzemeltetőnek/szervezőnek.

Mivel a jogszabály nem kötelezi a vendéget, hogy a szálloda a közös tereiben (lobby, folyosó, wellness stb.) maszkot viseljen, javasoljuk, hogy ezekben a helyiségekben is írja elő a szálloda a kötelező maszkviselést.

A szálloda ebben az esetben rendelkezhet úgy, hogy az első mulasztásnál csak figyelmezteti a vendéget, a másodiknál már jogába áll kártérítés és visszafizetési kötelezettség nélkül egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

5.) A szabálysértés bírsága november 2-tól:

a) első esetben figyelmeztetés,

b) a második esetben 100 000 – 1 000 000 Ft a bírság összege, vagy

c) az üzlet 1 naptól 1 évig terjedő ideiglenes bezárása.

A kereskedelmi hatóság a b) és c) pont szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

Beutazásra vonatkozó rendeletek:

469/2020. (X. 29.) a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról:

További 1 hónappal, november 30-ig meghosszabbításra került a határellenőrzés.

A 408/2020. (VIII.30.) K-orm. rendelet továbbra is hatályban van, melynek 9. paragrafusa (kapcsolt vállalkozások) és a 10/B paragrafusának értelmében üzleti céllal utazó személyek korlátozás nélkül léphetnek be az országba. Az üzleti, gazdasági célú utazást a belépéskor igazolni kell. Miután a rendelet korlátozás nélküli beutazást említ ez azt jelenti, hogy nincs kötelező karantén sem (hacsak a belépéskor nem állapítanak meg fertőzésgyanút).

A 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet alapján kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén bármely országból korlátozás nélkül lehet beutazni.

Az egyéb üzleti, gazdasági célú utazásoknál nincs ilyen korlátozás, így szintén bármely országból korlátozás nélkül lehet beutazni.

Share it on